Erkenning van de ‘universele waarde’ van de geschriften van Ernesto Che Guevara door UNESCO

Het inschrijven van de manuscripten van Che in het Register Geheugen van de Wereld heeft grote betekenis want het gaat hier over documenten met universele waarde, zei de Cubaanse ambassadrice bij de UNESCO, María de los Ángeles Flórez.

Het door Cuba en Bolivia ingediende archief is zeer uitgebreid en beslaat de periode tussen Che’s adolescentie t.e.m. de strijd in Bolivia: de dagboeken over zijn motorreis met  zijn vriend Alberto Granado,over de guerrilla in Cuba , zijn Afrikaanse belevenissen, en zijn Boliviaans dagboek. Allemaal teksten met een sleutelwaarde voor het begrijpen van deze periode in de Latijns-Amerikaanse geschiedenis.

Het gaat over 1007 documenten: 431 manuscripten en 567 teksten over zijn leven en werk én waardevol, beeld, film en kaartmateriaal en historische objecten.

Che blijft een symbool van het internationalisme: een revolutionair zonder grenzen die in de praktijk bracht wat hij zelf predikte. Het gedachtegoed van Che dat zich ontwikkelde in Cuba en Latijns-Amerikan heeft een universele waarde.

In hetzelfde register staan ook werken van Martí en de nieuwsbeelden van het Cubaanse filminstituut (ICAIC) en documentaires van de Cubaan Santiago Álvarez ingeschreven.

Het Register Geheugen van de Wereld werd in ’97 opgericht door de UNESCO om belangrijke elementen van het politieke, filosofische, artistieke patrimonium te beschermen: objecten, teksten, beelden, klank, films. Tot nog toe zijn er 299 items in opgenomen uit de vijf continenten.

Cubadebate